កុំព្យូទ័រ​ទៅ​បរទេស

កាល​ពី​ចុង​ខែ​មីនា ខ្ញុំ​បាន​ទិញ​កុំព្យូទ័រ​ថ្មី​មួយ​ម៉ាក Lenovo Ideapad S510p ។ ប៉ុន្តែ​ទើប​តែ​ប្រើ​បាន​បួន​ខែ វា​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ទុក្ខ ដែល​ជា​ហេតុ​មិន​អាច​ឲ្យ​ខ្ញុំ​នៅ​ទ្រាំ​ជាមួយ​វា​ទៀត​បាន ក៏​យក​វា​ទៅ​ហាង​កុំព្យូទ័រ​វិញ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​មើល​គ្រឿង​ក្នុង​វា។ គេ​ក៏​បាន​បញ្ជូន​វា​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន (ក្នុង​ស្រុក) ។ ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ក្រោយ​មក ខ្ញុំ​ក៏​ទូរសព្ទ​ទៅ​សួរ គេ​ក៏​ប្រាប់​ថា​កុំព្យូទ័រ​របស់​ខ្ញុំ​ត្រៀម​ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​បរទេស​ហើយ។

អាការៈ​របស់​វា​គឺ​ដូច​មាន​រៀបរាប់​ដូច​ក្នុង​វីដេអូ​ខាង​ក្រោម គឺ​ក្រោយ​ពេល​ចុច​បើក វា​ក៏​រលត់​វិញ​ភ្លាម។ បួន​ដប់​ដង​ទៅ ឬ​ក៏​បីបួន​នាទី​ក្រោយ ទើប​វា​បើក​បាន​ពេញ​លេញ។

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ygJfQ7ESNh8 ]

ដំបូង​គិត​ថា​គ្មាន​អ្វី ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​ហើយ​ទេតើ តែ​ចេះ​នៅ​សល់​កុំព្យូទ័រ​ចាស់ (Dell Latitute E4300 ជជុះ) មួយ​ដែរ (ប្រើ​ពីរ​ឆ្នាំ​ហើយ) ។

ឥឡូវ​គ្មាន​អ្វី​ក្រៅ​ពី​ត្រូវ​នៅ​ទន្ទឹង​រង់ចាំ​កុំព្យូទ័រ​ត្រឡប់​មក​វិញ… យ៉ាង​ហោច​ណាស់ពីរ​ខែ​ដែរ។ បទ​ពិសោធន៍​ថ្មី។

Leave a Reply